Αγία Πατρικία

 

Οικόπεδο  4800τμ.  Έτοιμο λιμάνι με ιδιόκτητο κτίσμα καρνάγιο για σοβαρή επένδυση σε προνομιακή θέση στο βόρειο τμήμα των Κύθηρων.

Δίπλα στο χωριό της Αγίας Πελαγίας. Δρόμος άσφαλτος, ηλεκτρικό ρεύμα, νερό τηλέφωνο.

Τίτλοι κτήσεως προ του 1872